2.1 Jinashi Shakuhachi - Sold

2.4 jinashi shakuhachi

Hawaiian love flutes

Hawaiian Nose Flute - Ohe Hano Ihu

2.4 Hotchicku

2.8 Hocchiku or Shakuhachi - sold